تبلیغات
مجله خانواده گروه میعادگاه - زبان سرخ و سر سبز

 


بازدید : مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 8 آبان 1387
زبان سرخ و سر سبز
بعضی زنها با خود فکر می کنند اگر مردها می دانستند در جمعهای زنانه چه حرفهایی رد و بدل می شود دودمانمان را به باد می دادند بعضی مردها هم با خود فکر می کنند اگر زنها می دانستند در جمعهای مردانه چه حرفهایی رواج دارد از انتخاب خود پشیمان می شدند . مگر آنها چه چیز هایی می گویند ؟ اسرار مگو آن هم برای مجلس گرمی ؟
رازداری یکی ا ز صفات پسندیده ای ا ست که در روابط اجتماعی باعث ایجاد اعتماد و اطمینان و حسن نیت دیگران نسبت به شخص رازدار می شود.

زبان سرخ و سر سبز
بعضی زنها با خود فکر می کنند اگر مردها می دانستند در جمعهای زنانه چه حرفهایی رد و بدل می شود دودمانمان را به باد می دادند بعضی مردها هم با خود فکر می کنند اگر زنها می دانستند در جمعهای مردانه چه حرفهایی رواج دارد از انتخاب خود پشیمان می شدند . مگر آنها چه چیز هایی می گویند ؟ اسرار مگو آن هم برای مجلس گرمی ؟
رازداری یکی ا ز صفات پسندیده ای ا ست که در روابط اجتماعی باعث ایجاد اعتماد و اطمینان و حسن نیت دیگران نسبت به شخص رازدار می شود.
رازداری درروابط زناشویی باعث ا یجاد اعتماد ودرنتیجه آرامش ودلگرمی برای هریک ازطرفین می گردد.
بعضی ازمسائل اعتقادی و روحی و معنوی و خانوادگی و یا شخصی و جسمی و یا مالی و شغلی وجود دارند که درهرخانواده ای نوع خاص خودش را دارد ولی ممکن ا ست بعضی افراد ما یل نبا شند دیگران ازآنها مطلع شوند باید به همسرخود اطمینان دهید که مسا ئل و مشکلا ت از محدوده دو نفره  زن و مرد به خارج از محیط خانواده درز پیدا نخواهد کرد.
 گاهی می بینیم شخصی مسئله ای را برای پدر یا مادرش بیان کرده ا ست و وقتی از طرف همسربازخواست می شود می گوید:
پدرو مادرم یا خواهر و برادرم که غریبه نیستند بد من را نمی خواهند یا من به غیر ا ز آنها کسی را ندارم و آنها که به کسی چیزی نمی گویند و ا ز این قبیل حرفها... که در پاسخ می توان گفت شاید وا لد ین شما برایتا ن عزیز و گرانقدر باشند ولی برای همسر شما ا ینطور نباشد. و همین امر موجب می شود اعتماد و اطمینان همسر خود را از دست دهید که ا ین نیز می تواند پیامد های منفی زیادی در زندگی داشته باشد .
ا لبته با کمی درایت و دوراندیشی می توان ا ز هر گونه پیامد منفی جلوگیری نمود. به این نکته نیز باید توجه داشت بعضی مسائل ا ز نظر عده ای  بی اهمیت و ا ز نظر عده ای  دیگر مهم ا ست پس باید برای عقاید دیگران ارزش قا ئل بود وآنچه را شخص ما یل نیست  دیگرا ن بدا نند  حتی به نزدیکترین عزیزان و دوستان خود  فاش نکنید.
یقین دا شته با شید بهترین دوست و یاور و رازدار شما در زندگی باید همسرتان باشد ودر بعضی مواقع که لازم است برای رفع مشکلا ت مسائلی آ شکار گردد بهترا ست با مشاوران خانواده درمیان گذاشته شود که راهنمایی بی طرف و تخصصی بکند . هیچوقت در مورد مسائل خانوادگی خود کنفرانس ندهید.
 

 
طبقه بندی: ازدواج موفق، 
ارسال توسط ناهید
ویژه ها
آرشیو مطالب
نظر سنجی
در خانواده چه جایگاهی دارید ؟

پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin